SDH MALÉ SVATOŇOVICE

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Novinky

27.08.2022

Oslavy 150. výročí SDH Malé Svatoňovice

Hasiči v Malých Svatoňovicích oslavili své 150 výročí

Psal se rok 1872 a v obci Malé Svatoňovice neboli Studánce, jak byla obec v minulosti nazývána, započala historie hasičského sboru. Zakládající členská základna tenkrát čítala 26 členů, pouze mužů a to různých profesí. Spolek byl zprvu vybaven stříkačkou od firmy Smekal na Smíchově, přilbami, plachtou na skákání, záchranným pytlem, žebříky, sekerami a karabinami, které byly vyráběny ve zdejší válcovně železa. Hasičské obleky pracovní i parádní si každý ze členů opatřil sám.

FOTO: https://sdhstudanka.rajce.idnes.cz/Oslavy_150._vyroci_SDH_Male_Svatonovice_27.08.2022/

VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=VmvVFk6DG9s

Oslavy

Historie sboru je rozmanitá, o čemž se může každý přesvědčit v nově vydané publikaci nazvané Stručné dějiny hasičů v Malých Svatoňovicích (u Studánky), kterou se podařilo k této příležitosti vydat díky Mgr. Davidu Orsákovi, jež je autorem.

Oslava tohoto krásného výročí se uskutečnila v sobotu 27. srpna 2022. Členové SDH a pozvaní hosté se shromáždili u hasičské zbrojnice a průvodem se vydali na náměstí Karla Čapka, kde se od 14 hodin uskutečnil slavnostní ceremoniál, jehož se mj. zúčastnila starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Monika Němečková, hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v., člen zastupitelstva a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje plk. Ing. David Pouč. Po jednotlivých proslovech došlo k předání pamětních medailí, plaket a mincí vydaných k této příležitosti.

Zástupce obce, radní Ing. Jakub Kostelecký připnul k praporu sboru pamětní stuhu a předal dekret obce ohledně nákupu nové motorové stříkačky Tohatsu VE1500 vč. vybaveného požárního přívěsu pro hašení a to za podpory MV GŘ HZS v rámci dotačního titulu JSDH_V2_2023 a následně za podpory Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Obnova hasičské techniky pro obce s JPO. Pamětní stuha byla udělena též Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka, jehož sídlo se nachází v Trutnově. Předání se ujal starosta tohoto sdružení Jan Černý.

V rámci oslav byl připraven bohatý doprovodný program, který se odehrával na zmíněném náměstí, v přilehlém parku a navazující zahradě základní školy. Na louce pod zahradnictvím byla vystavena hasičská technika a proběhla zde ukázka vyproštění osoby z havarovaného osobního automobilu, kterého se ujala JSDH z Červeného Kostelce. Profesionální jednotka z HZS Trutnov poté předvedla záchranu osoby za použití lanové techniky, kterou uskutečnila z přistavené hasičské plošiny. Nechyběl ani požární útok v provedení mladých hasičů místního sboru.

Díky krásnému počasí byla akce velmi zdařilá. Oslavy byly zakončeny hudební zábavou v pozdních večerních hodinách.

Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice děkuje všem zúčastněným za pomoc a podporu při organizaci a zabezpečení celé akce. Velké poděkování patří též zástupcům obce samotné.

Zpět