SDH MALÉ SVATOŇOVICE

Mladí hasiči

Kroužek MLADÝCH HASIČŮ pro děti od 6 let

Trétinky: pondělí 17:00 - 18:00 (hasičské disciplíny) - hasičská zbrojnice

                  středa 17:00 - 18:00 (atletická příprava) - tělocvična ZŠ 1. stupně

Závody: min. 6 soutěží za rok (o víkendu)

Cena: 200 Kč / půl roku

Jsme zapojeni do celorepublikové sportovní hry Plamen:

  • atletické disciplíny s hasičským materiálem a překážkami
  • požární útok s vodou
  • znalosti z požární ochrany, orientace na mapě, zdravovědy, znalost uzlů, střelba ze vzduchovky atd.

Minimálně 1x do roka pořádáme víkendové spaní v hasičárně.

Kontakt: Ivana Vosyková, tel. 602 489 218